Skip links

İrsaliye Fatura Nedir ve Nasıl Düzenlenir?

İrsaliyeli fatura en basit anlatımıyla sevk irsaliyesi belgesini de içerisinde barındıran faturadır. Alışveriş işlemlerinde sevk irsaliyesi ve fatura olarak 2 farklı belgenin düzenlenmesi gerekir. İrsaliyeli fatura bu iki belgenin birleşmiş versiyonudur. Sevk irsaliyesi belgesinde satışı yapılan malın alıcı tarafa ne zaman teslim edileceği, hangi adrese teslim edileceği bilgisi yer alır. Fatura belgesinde ise malın tutarı, adedi ve niteliği cinsinden bilgiler yer alır. İrsaliyeli faturada bütün bu bilgiler tek seferde yer alır.

İrsaliyeli faturada olması gereken tüm bilgiler eksiksiz şekilde yer almalıdır. Aksi halde, irsaliyeli fatura düzenlenmemiş sayılır.

Normal fatura en az 2 nüsha düzenlenirken, irsaliyeli fatura en az 3 nüsha olarak düzenlenir ve bu nüshaların 2 tanesi yoklama ve denetimlerde yetkililere gösterilmek üzere, malın sevkiyatını gerçekleştiren araçta bulundurulmalıdır. İrsaliyeli fatura nüshasının eksik olması, faturayı geçersiz kılar.

Bir takvim yılı içerisinde irsaliyeli fatura düzenleyeceğini bildiren mükellefler, o yıl bitene kadar sevk irsaliyesini ve faturayı ayrı ayrı düzenleme hakkını kaybeder.

İrsaliye Fatura Yasal Mıdır?

Vergi Usul Kanunu’nun 211 Sıra Numaralı Genel Tebliği ile; mükellef istediği takdirde irsaliye ve faturayı ayrı ayrı düzenlemek yerine tek bir belge olarak düzenleme imkanına kavuşmuştur. Vergi Usul Kanunu’nun 231/5’inci maddesinde mükelleflere tanınan, malın tesliminden itibaren 7 gün içerisinde fatura düzenleme imkanından vazgeçerek, tebliğde belirtilen şartlara uygun şekilde ve derhal irsaliyeli fatura düzenleyebilirler.

İnternet sitemizde çerezler kullanılmaktadır.