Skip links

Satış Sözleşmesi

1.1. Sözleşmenin devamında İYİCART e-ticaret sistemi kullanıcısı olan ve yukarıda müşteri bilgileri kısmında bahsi geçen kişi/kurum MÜŞTERİ olarak, üretici ve yer sağlayıcı firma İYİSOFT YAZILIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. olarak anılacaktır.
1.2. Firma ünvanı, ticareti iş adresi veya imzaya yetkili şahısların imza yetkililerinin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde bu değişikliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7(Yedi) iş günü içinde karşı tarafa bildirecektir. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda karşı tarafın ünvan ve/veya adres altında gönderilmemiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaire yeni unvan ve/veya adres altında gönderilmiş sayılır. Her iki tarafta imza yetkilisi şahısların veya imza yetkilerinin değişmesi durumunda bu değişiklikten önce imza yetkisini kaybeden şahısların imzaladığı tüm çek, senet gibi şirketi borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş tüm borç ve yükümlülükleri kabul eder.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI
İş bu sözleşme MÜŞTERİ ’nin dilediği ürün veya hizmeti, internet üzerinde belirlenen bir internet adresi kullanılarak, satmasını sağlayan bir elektronik ticaret sistemi olan İYİCART isimli Bilgisayar yazılımının (internet tabanlı yazılım hizmetinin) satın alması, bu yazılım ile MÜŞTERİ ’ye ait ürün bilgilerinin internet ortamında barındırılması ve barındırma koşulları, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetlerini, niceliklerini ve sınırlarını belirler. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenleyen hususlarda T.T.K.ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu kabul ve beyan eder. Sözleşmeden doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğini etkilemez. İYİCART paket içeriğini, gerekli gördüğü hallerde ya da teknik gereklilikler halinde değiştirme hakkına sahiptir.

3. SATIN ALMA ESASLARI
3.1. İYİCART E-Ticaret Paketleri belirli bir süre için tüm işlevleri ile birlikte bütün halinde satın alınan bir yazılımdır. MÜŞTERİ hizmeti kiralamadan önce ücretsiz deneme sürümünü incelemiş ve hizmeti tamamıyla tecrübe ederek ve beğenerek satın almayı kabul etmiştir.
3.2. Yazılım satın alma başlangıç tarihi İYİCART E-Ticaret Paketleri sözleşmesinin doldurulduğu ve imzalandığı tarih olup yazılım lisans süresi İYİSOFT şirketinin barındırma alanında bulundurulmak kaydıyla ömür boyudur. Müşterinin kusurundan ya da müşteriden kaynaklanan hizmet kesintileri veya benzeri durumlar oluşması halinde hizmet süresi uzatılmaz. MÜŞTERİ’nin kendi kullanım tarafında (ev, iş ve diğer kullanım alanları) oluşacak yazılım, bilgisayar, işletim sistemi gibi tüm aksaklıkları gidermek MÜŞTERİ’nin yükümlülüğündedir. İlk 6 ay MÜŞTERİ’ye yazılımın kullanımı ile ilgili ücretsiz destek sağlanacaktır.
3.3. Satın alınan İYİCART E-ticaret yazılımı ile birlikte barındırma hizmeti ilk yıl İYİSOFT tarafından karşılanmaktadır. Bu süre yazılımın teslim edildiği tarihte başlamaktadır. Barındırma hizmetinin içerisine alan adı ve SSL güvenlik sertifikası da dahildir. Barındırma hizmeti süresi bitiminden en az 15 (Onbeş) gün önce tarafından birinin yazılı ihtarı olmaması halinde satın alma sözleşmesi kendiliğinden 1(bir) yıl daha uzar (aynı şartlarla yenilenir). Taraflardan birinin süresinde yapacağı fesih ihtarı varsa; sözleşme tüm hükümleriyle sona erer. Yenileme durumunda ödenecek ücret bedeli 7.maddede belirlenmiştir. Satın alma ya da yenileme ücretinin 7 (yedi) iş günü içerisinde MÜŞTERİ tarafından ödenmemesi durumunda İYİSOFT sözleşmeyi ihtara gerek kalmadan tek taraflı fesh eder.
3.4. İYİCART, MÜŞTERİ’ye ait içeriğin 6 aylık yedeklerini her zaman alır ve saklar. Barındırma süresi bitiminde MÜŞTERİ kiralamayı sonlandırmak isterse MÜŞTERİ’ye ait veritabanında yer alan son siparişler, üye ve ürün verilerinin hizmet bitimindeki son güncel halinin bir kopyasını XML veya EXCEL yolu ile 7 (yedi) gün içinde müşterinin yazılı olarak talep etmesi halinde müşteriye verir. MÜŞTERİ verileri talep etmemesi durumunda veri güvenliği amacıyla sözleşme bitiminden 7 (yedi) gün sonra tüm içerikleri İYİCART sisteminden silinir. MÜŞTERİ barındırma hizmeti bitiminde sistemi barındırmaya devam etmek isterse içeriğinde hiç bir değişiklik yapılmadan sistem çalışmaya devam eder.
3.5. MÜŞTERİ, İYİSOFT’tan bu sözleşme ile aldığı yazılım hizmetlerini, bu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun İYİSOFT’un önceden açık yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara kiralayamaz, (MÜŞTERİ’ye ait grup şirketleri hariç olmak üzere) devredemez, paylaşamaz veya paylaştıramaz. İş bu madde’nin ihlali İYİSOFT’a sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı fesh hakkı verir.
3.6. İYİSOFT, herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ’nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜŞTERİ’nin İYİCART kullanıcısı ve müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya, müşteri isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (portföy ve referans bölümünde) kullanmaya ve MÜŞTERİ’nin sözleşmede yer alan hizmetlerden faydalanan internet sitesinin en alt bölümünde sabit olarak İYİSOFT logosunu, linkini ve hizmetle ilgili kısa bilgisini (sabit olarak) bulundurmaya yetkisi olduğunu MÜŞTERİ kabul ve beyan eder.

4. GİZLİLİK İLKESİ

4.1. İYİSOFT, MÜŞTERİ ’nin tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini taahhüt eder. Gerek İYİSOFT gerekse herhangi bir üçüncü şahıs veya firma’nın MÜŞTERİ’ye ait özel bilgilere teknik olarak erişemeyeceği için bu taahhüt garanti altındadır.
4.2. Yazılım satın alma hizmeti İYİSOFT’un sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde İYİSOFT dışında hiç kimse FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye,veritabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir.Yazılım kaynak kodları ve veritabanı İYİSOFT kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır.MÜŞTERİ kaynak kodları ve veritabanı üzerinde kira karşılığı yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir.Kodları veya veritabanının kendisine verilmesini talep edemez,3.kişilerle paylaşamaz ve kendiside hiçbir şekilde alamaz.
4.3. Müşterinin yapacağı mail order ve kredi kartı odaklı satışlarda kredi kartı bilgilerini İYİSOFT kesinlikle sunucu üzerinde bulundurmaz. Burada doğabilecek kredi kartı yanlışlıklarından ve hatalarından bu bilgilerin sunucularında tutulmadığından ve bu bilgileri görmediği için sorumlu tutulamaz. 3. kişilere ait tüm mali ve kişisel bilgilerle ilgili hukuki sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.
4.4. İYİSOFT herhangi bir kredi kartı dolandırıcılığına karşı müşterilerine 3D secure POS (3D Güvenlik Protokolü) Altyapıları’nın kullanmasını önerir.3D Secure POS ile ilgili alt yapı İYİCART E-Ticaret Paketlerinde başlıca büyük bankaların tamamında kullanıma hazır haldedir. İYİSOFT tüm bankalar için 3D Secure POS altyapılarının kullanım garantisini teknik nedenlerle verememektedir. Şüpheli işlemlerde bankadan teyit alınmasını ve teyit alınmadan ürün gönderimi yapılmamasını önerir. 3D Secure POS kullanımında çıkabilecek problemlerden İYİSOFT sorumlu değildir. 3D Secure Pos
Sistemi kullanmayan müşteriler kredi kartı işlemlerinde çalıştıkları bankalardan gerekli kart bilgileri teyidini almamaları halinde oluşacak zararlardan İYİSOFT sorumlu tutulamaz.
4.5. MÜŞTERİ ve İYİSOFT kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde
aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik, ticari işlemler, ticari ilişkileri ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarılmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacaktır.
4.6. Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş bilgiler, gizli bilgi kapsamında olup bu maddeye istisna teşkil eder.

5.MÜCBİR SEBEPLER
Doğal afetler, yangın hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, küresel ya da ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis sağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.
6.HUKUKİ ESASLAR
6.1. İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve iş bu sözleşmede yer almayan hususlarda TTK ilgili hükümlerinin geçerli olduğunu beyan ederler.
6.2. Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.
6.3. Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. MÜŞTERİ ’nin yurtdışı merkezli olması ya da alan adı tahsisinin yurtdışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.
6.4. Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve Diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.5. Taraflar Türk Hukukuna tabi oldukları için, sözleşmenin imzalanmasından sonra
gerçekleşebilecek yasa değişiklikleri veya kanuni düzenlemelere riayet etmek zorundadırlar. Sonradan ortaya çıkabilecek hukuki düzenlemeler sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir.
6.6. İYİSOFT kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden sorumlu değildir. MÜŞTERİ sözleşmeye konu internet alan adı içerisinde bulundurduğu tüm içerikten, İYİSOFT ile ticaretini yaptığı ürün ve hizmetlerden ve bunlarla ilgili bankacılık işlemlerinden sorumludur. Bu hususlarda İYİSOFT’un herhangi bir sorumluluğu bulunmaz. 6.7. MÜŞTERİ’ye ait olan ve kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup İYİSOFT herhangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. 5651 sayılı kanunun 9. Maddesi gereğince MÜŞTERİ’ye ait haksız veya suç teşkil eden içerik MÜŞTERİ’ye ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir ya da gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir. 5651 sayılı kanundan kaynaklanan bu hakkın İYİSOFT tarafından kullanılması durumunda MÜŞTERİ kaldırılan içerikle ilgili hiçbir hak ya da tazminat talep edemez. Ancak içeriğin kaldırılmasına gerek olmadığına dair yasal bir belge’nin (mahkeme ilanı vs.) İYİSOFT’a sunulması durumunda içerik derhal yayına alınır.
6.8. Yine aynı şekilde 556 sayılı KHK ile koruma altına alınan ‘’Marka ve Patent Hakları’’ ihlalleri hallerinde de İYİSOFT’un yukarıda sayılan önlemleri alma yetkisi vardır.
6.9. MÜŞTERİ İYİCART E-Ticaret Paketlerine (sözleşmede yer alan istisnalar hariç) dilediği içeriği ekleyebilir ve dilediği ürünlerin (yasa dışı olmamak kaydıyla ve sözleşmede yer alan istisnalar dışında) satışını yapabilir ancak; sitede satışı yasak olan ürünlerin ya da sağlığa zararlı ürünlerin satılmasından doğabilecek problemlerden İYİSOFT hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda İYİSOFT siteyi kısmen ya da tamamen yayından kaldırma hakkını elinde bulundurur.
6.10. MÜŞTERİ’nin (diğer kullanıcıların da zarar görmesine neden olan saldırılara sebebiyet vermesi ve İYİSOFT aleyhine cezai sorumluluk doğurması nedeniyle) İYİCART E-Ticaret Paketlerini kullanarak satışını yapamayacağı istisnalar: çocuk istismarı içeren ürünler, cinsel oyuncaklar ve ürünler, pornografik yayınlar, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler, sağlık bakanlığı onayı bulunmayan ilaç ya da sağlık ürünü vasıflı ürünler, sapkın vasıflı dini inançlarla ilgili ürünler, emniyet ve askeri güçlere özgü ve satışı idari izne bağlı ürünler, (tarım ürünleri dahil) zehir vasıflı ürünler ve satışı yasaklanmış canlı hayvanlar ile yasa, mevzuat ve genelgelere aykırı her türlü ürün ile İYİSOFT şirket prensiplerine aykırı ürünler satılamaz. Bu ürünlerin MÜŞTERİ’ye kiralanan sistemin içinde içerik olarak ya da sistem aracılığı ile satılan mal olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine İYİSOFT vermekte olduğu hizmeti iadesiz ve bedelsiz olarak sonlandırır.
6.11. Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin farklı kişiler olmaları durumu, MÜŞTERİ’nin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz. MÜŞTERİ şirket namına, iş bu sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin imza yetkisinde herhangi bir sakatlık bulunması durumunda şahsen de İYİSOFT’a karşı sözleşme hükümleriyle sorumludur.
6.12. MÜŞTERİ İYİCART E-Ticaret Paketlerinin kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya ve diğer müşterilere herhangi bir şekilde zarar veren veya SPAM gönderim gerçekleştiren veya SYN, DDOS, HTTP, GET ( httpd get) ve benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalırsa, (uğranan zararlara 3.kişiler neden olsa dahi), İYİSOFT kullanım süresi ücreti ve gerekli (sözleşme tutarının en az %25’i) kullanım kesintileri yaptıktan sonra, geri kalan bakiyeyi müşteriye geri ödeyerek tüm hizmeti kısmen veya tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. Gerekli kullanım kesinti miktarının tespiti hakları İYİSOFT’ta iyi niyet kuralları içerisinde saklıdır.
6.13. MÜŞTERİ’nin üst maddede sayılan saldırı türleri ve sayılan türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilişim suçlarında; 3.kişilerin neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleştiren kişiler sorumludur. 3. kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan ya da dolaylı zararlardan (teknik kusur ya da gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça) İYİSOFT sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle İYİSOFT’un sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.
6.14. İYİCART teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, satın alma dönemi içerisinde verdiği hizmette, toplamda 72 saati geçmemek üzere, geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir. İş Bu kesintileri MÜŞTERİ peşinen kabul etmiştir. İYİCART bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat: 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir. 6.15. İYİCART, teknik gereksinimleri, pazar araştırmaları, satış politikaları, araştırma faaliyetleri sonucunda paket içerikleri ve verdiği hizmet içeriğinde gerekli değişiklikleri müşteri onayı olmaksızın gerçekleştirebilir.
6.16. Sözleşmeyi imzalayan MÜŞTERİ, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Kiralanan sistem aracılığıyla kredi kartı veya havale ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tamamıyla MÜŞTERİ’ye aittir. Herhangi bir nedenle MÜŞTERİ tarafından verilen kredi kartından ödeme tahsil edilemezse veya tahsil edilip meblağ itiraza uğrar ise İYİSOFT verdiği hizmeti kiralama bedeli geçerli olarak ödeme yapılana dek askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleşme hiçbir kesintiye uğramaz.
6.17. İş bu sözleşmeye konu alım-satım-kiralama işlemi ticari amaçla yapıldığından, ticaret kanuna tabi olup, tüketici kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu sebeple sözleşme konusu ürünün iptal veya iadesi veya İYİSOFT tarafından alınan bedelin geri ödemesinin yapılması söz konusu değildir.

7. SATIN ALMA VE YENİLEME BEDELİ
İYİCART E-Ticaret Paketleri satın alma bedeli olarak KDV DAHİL …….. TL ödenir. Barındırma hizmeti ilk yıl ücretsiz karşılanmaktadır. İlk yıldan sonraki yıllarda İYİCART E-Ticaret Paketleri barındırma hizmeti KDV DAHİL 2.500 TL yenileme ve 1 (Bir) yıl hizmet uzatma bedelinin ödenmesi halinde hizmet uzatılır. MÜŞTERİ dilerse ödemeyi havale/nakit olarak veya kredi kartı ile ödeyebilir. Bunun için MÜŞTERİ’nin İYİSOFT’a bu sözleşmenin eki olan aşağıdaki kredi kartı ödeme formunu imzalayarak fakslanması gerekmektedir. Taraflardan herhangi birinin itiraz etmemesi ve sözleşme süresinin otomatik olarak uzaması halinde İYİSOFT aynı formu kullanarak diğer yıllarda da yıllık yenileme hizmet bedelini tahsil eder.

9. PAKETE DAHİL OLMAYAN EK (ÜCRETLİ) HİZMETLER
9.1 Entegrasyon hizmeti MÜŞTERİ tarafından talep edilir ise İYİSOFT ek ücreti karşılığında bayiisi olduğu ve XML altyapısının entegrasyonunu ücreti mukabil sağlar. İstenilen TEDARİKÇİ firma entegrasyonları için ücret İYİSOFT tarafından belirlenir, belirlenen bedel MÜTERİ’ye faturalandırılır.
9.2. MÜŞTERİ entegrasyon hizmetini satın almak istediği TEDARİKÇİ firmanın bayisi olmak zorundadır. Ayrıca MÜŞTERİ TEDARİKÇİ firma’nın kendisine verdiği bayilik yetkisini belirtir belgeleri
İYİSOFT’a sunmak ve bildirmek zorundadır, aksi taktirde MÜŞTERİ ’nin yetkisiz olarak yaptığı işlemlerinden kendisi sorumludur. İYİSOFT entegrasyon hizmeti ile ilgili bilgileri 3. Kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder.
9.3. İYİSOFT, tedarikçi firmanın sağladığı XML üzerinde herhangi bir değişiklik yapma yükümlülüğü altında değildir. Bu nedenle ürün entegrasyonu, fiyat politikası ile ilgili yaşanan sıkıntılardan, TEDARİKÇİ’nin ve İYİSOFT’un sistemleri’nin uyuşmaması halinde doğabilecek sorunlardan İYİSOFT sorumlu değildir.
9.4. İYİSOFT tarafından XML Entegrasyonu MÜŞTERİ’nin sistemine sağlandıktan sonra, TEDARİKÇİ firma XML altyapısında veya sisteminde bir değişikliğe giderse, XML Entegrasyonunu yeniden yapacak olması sebebiyle İYİSOFT Entegrasyon ücretini yeni bir hizmet bedeli olarak MÜŞTERİ’ye faturalandırır. TEDARİKÇİ firma XML hizmetini durdurursa veya XML hizmetini sağlamayı sonlandırırsa entegrasyon hizmeti ile ilgili olarak İYİSOFT hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.
9.5. MÜŞTERİ kendisine İYİCART E-Ticaret Sistemi ile 10. Maddede seçtiği pakete göre tanınan trafik (Bandtwidth) aşmaya yaklaşması durumunda toplu olarak ek trafik limiti almalıdır. Ek trafik alınmaması durumunda aşılan trafik bedeli MÜŞTERİ’ye otomatik olarak faturalandırılır ve carisine borç olarak yansıtılır. Bu tip durumlarda trafik limit aşım bedeli GB başına 5$ + KDV’dir. Müşteri limit aşım ücretini ödemeyi taahhüt eder.
9.6. Web trafik limit aşımı konusunda İYİCART kayıt ve verileri dikkate alınacaktır. Müşteri bu hususu delil sözleşmesi olarak peşinen kabul etmiştir.
9.7. MÜŞTERİ kullanım süresi boyunca yalnızca sözleşmede belirlemiş olduğu 1 (Bir) adet alan adı üzerinden hizmet verebilir ve içerik yönetimi yapabilir. MÜŞTERİ dilediği zaman bu alan adını (yazılı olarak bildirmek koşulu ile) değiştirebilir ancak (MÜŞTERİ’ye ait grup şirketleri hariç.) başka bir firmaya veya kişiye devredemez. MÜŞTERİ değişimden kaynaklanan masrafları değişiklik başına 125 $ + KDV ‘lik bedeli karşılamakla yükümlüdür.
9.8. Özel tasarım sistem alt yapısı ve yazılıma uygun olarak hazırlanacaktır. Özel tasarım ve entegre süreçlerinde müşteri tarafından gelen revizelerden kaynaklı gecikmeler ek iş günü olarak teslim sürecine eklenecektir.
9.9. MÜŞTERİ ’nin kiraladığı pakete dahil olmayan her türlü tasarım, içerik, yazılım, modül veya her türlü ek ürün ile hizmetler, iş bu sözleşmede yer alan kiralama bedelinden ayrı olarak ücrete tabidir. Talep edilen hizmet ve ürünün niteliğine göre, ek ürün ve hizmetler iş bu sözleşmeden bağımsız bir sözleşme ile ayrıca fiyatlandırılır.
9.10. Yönetim paneli üzerinden yapılabilen tüm işlemler ve doldurulması gereken alanlar MÜŞTERİ ’nin sorumluluğundadır. Panel üzerinden yapılabilen herhangi bir şeyin İYİSOFT ekibinden yapılması istendiği durumlarda İYİSOFT ilgili düzenlemeleri ücretli olarak yapar. İYİSOFT destek kapsamı sadece ilgili modüllerin nasıl kullanılacağına dair eğitimlerin verilmesi ve tarif edilmesi ile sınırlıdır.
10. ONAY VE YÜRÜRLÜLÜK
Bu sözleşme (2) nüsha halinde MÜŞTERİ ’nin İYİCART E-Ticaret Paket Sözleşmesi’ni doldurup imzalaması ile ilk sayfada belirtilen tarihte, yürürlüğe girmiştir ve her iki taraf için bağlayıcıdır. Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

İYİSOFT YAZILIM MÜŞTERİ Kaşe-İmza

İnternet sitemizde çerezler kullanılmaktadır.